Yeryüzü Çocukları 1: Mağara Ayısı Klanı

Yeryüzü Çocukları 1: Mağara Ayısı Klanı

Tarih öncesi çağlarda geçen bu romanda Ayla adlı dişi kahramanın gözünden o devirdeki insanların yaşayışları anlatılır. Ayla bir felakette ailesini kaybetmiştir, tanımadığı insanların arasına düşer. O insanların geleneklerini, adetlerini öğrenir. Ama onlardan farklı olduğu için onların arasından dışlanır.Romanda klasik “vahşi taş devri” görüşünün yerine o zamanki insanların da barış sever oldukları ve aralarında kurdukları bir düzen olduğunu savunur. Ayrıca romanda uzun doğa tasvirleri vardır romanın içinde geçen otlar, hayvanlar o devirde o bölgede yaşamışlardır.

 

Kaynak :  https://tr.wikipedia.org/wiki/Yery%C3%BCz%C3%BC_%C3%87ocuklar%C4%B1_1:_Ma%C4%9Fara_Ay%C4%B1s%C4%B1_Klan%C4%B1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.