Tüketici Hakları Yeni Yasa Geldi – Tüketici Kredisi ve Taksitli Alışverişler – Haklarınızı öğrenin

Yasaya göre; taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda, kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde, bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranındaki indirimin 30 gün öncesinde bildirilmesi şartı kaldırılacak.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin satıcı veya sağlayıcı adına ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ilişkin işlemlerden, işlemi yapan olarak satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu tutulacak.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. (ANKA)