Şaktizm nedir?

Şaktizm veya Şaktidarma (Sanskrit: Śāktaṃ, शाक्तं; “güç öğretisi” veya “Tanrıça öğretisi”) Hinduizm’in, Şakti ya da Deviye mutlak, nihaî tanrı – Hindu Kutsal Anne – olarak tapınan bir mezhebidir. Bu mezhep Şaivizm, Vaişnavizm ve Smartizm ile beraber Hinduizmin başlıca okul öğretilerindendir ve özellikle Bengal ve Assam’da yaygındır.Saktizm, Devi’ye (anlamı ‘Tanrıça’) Yüce Brahman olarak, tanrılık vasfının bütün formları şeklinde hürmet eder. Şaktizm, felsefesinde ve pratiğinde Şaivizm ile benzerlikler gösterir. Ancak, Şaktizm öğretilerinin uygulayıcısı olan Şaktalar (Sanskrit: Śākta, शाक्त) tamamen Şakti’ye tapınmaya odaklanırlar. Şakti’yi, Yüce Tanrı’nın dinamik kadınsı yüzü olarak görürler. Şiva, tanrılığın erkeksi yüzü, tek başına ilahi kabul edilmekle birlikte, kendisine tapınma genelde yardımcı tanrı sıfatıyla yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.