Avrupa ekonomisi

Avrupa ekonomisi, 48 farklı devlet içinde 710 milyondan fazla kişiyi kapsar. Benzer diğer kıtalar, Avrupa devletlerinin farklı zenginlikleri, en fakirlerinin diğer kıtalardaki en fakir devletlerin yaşam standartlarından ve GDP koşullarından çok üstünde olmasına rağmen. Zenginlikler farkı en kabaca Avrupa boyunca batı-doğu bölümünde görülebilir. Batı Avrupa ülkelerinin hepsi yüksek GDP ve yaşam standartlarına sahipken Avrupa ekonomilerinin pek çoğu hâӀâ eski Yugoslavya ve çöken Sovyetler Birliği’inden hasıl olmaktadır. Buradaki Avrupa sözcüğü Avrupa ekonomisi sınırlarını Asya’da Azerbaycan ve Kıbrıs sınırı olarak içerir. Kıta olarak Avrupa, dünyada en büyük ekonomiye sahiptir. Avrupa’nın en geniş ulusal ekonomisi Almanya olup nominal GDP de global olarak 3. sıradadır ve satın alma gücü paritesi ‘nde (PPP) GDP beşinci sıradadır ve onun ikincisi Birleşik Krallık olup nominal GDP de global üçüncüsü ve PPP GDP de altıncıdır. Avrupa Birliği dünyanın en geniş (IMF ve Dünya Bankası’na göre 2005) veya ikinci en geniş ekonomisidir (CIA world Factbook-2006).

Ekonomik Gelişme

1945 öncesi: Endüstriyel büyüme

II. Dünya Savaşı öncesi büyük finansman ve endüstri devletleri Birleşik Krallık,Fransa,Almanya ve İtalya idiler. Endüstri devrimi Britanya’da başladı ve hızla Avrupa’ya yayıldı.

1945-1990:Soğuk savaş dönemi

II. Dünya Savaşı’nı takiben Avrupa’nın ekonomisi ve alt yapısı parçalanmıştı.

Avrupa Birliği’nin yükselişi

1991 yılında Doğu Avrupa ve SSCB etrafında sosyaӀizm çöktüğünde bu devletler serbest piyasa ekonomi sistemine adapte olmaya çalışıyorlardı. Mamafih, başarı derecesinde çeşitli farklar vardı. Merkezi Avrupa devletlerinden olan Macaristan, Slovenya, Romanya ve Polonya kabul edilebilir çabuklukta adapte oluyordu. Buna rağmen Sovyet Devletleri’nden Rusya ve Ukrayna kolayca ufalanabilen alt yapılarını reform etmek için uğraşıyorlardı. Batı Avrupa yeni demokratik doğu ile ekonomik bağlarını çabukça geliştirecekti. Eski Sovyet devletleri değişim ile meşgul olduğunda Yugoslavya sivil savaşta küçülüyordu. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, 1991 yılında eski Sovyet devletleri ile birleşmek için uğraşıyordu. Rusya, ülkenin doğu kısmını kontrol ediyordu ve altyapısını soğuk savaş döneminde başka yere nakletmişti ve batı uzun yıllar doğuyu eşit seviyeye getirmek için uğraştı. Barış Yugoslavya’ya on yıldır gelmedi ve 2003 yılı ile hâӀâ orada pek çok NATO ve Avrupa Birliği barış gücü askerleri Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da hazır bulunuyor. Savaş, ekonomik büyümeye şiddetlice zarar veriyordu, 1990 yılında sadece Slovenya gerçek ilerleme kaydediyordu. Bu zamanda Avrupa Birliği’nde 16 üyeden 12’si Avrupa Bölgesi’nin parçası haline geldi. Bu ülkeler arasında para birliği sağlandı. Kalan üç devlet olan Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık kendi ulusal paralarını kullanmaktadırlar. Türkiye de kendi parası olan Türk Lirası’nı kullanmaktadır.

Küresel ticari ilişkiler

Avrupa dış dünyada en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Japonya, Türkiye ve Rusya ile ekonomik ilişkiler içerisindedir.Visits: 26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.