Chantal Mouffe kimdir?

Chantal Mouffe (d. 1943, Charleroi, Belçika), Belçikalı politik kuramcı.

İngiltere’de University of Westminster’de profesör olarak görev yapmaktadır. En çok Ernesto Laclau ile beraber kaleme aldığı Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitabıyla tanınmaktadır. Düşünceleri daha çok post-marksist olarak nitelendirilmektedir çünkü 1960’ların toplum ve öğrenci hareketlerinde ve dolayısıyla işçi sınıfı ve yeni toplum hareketlerine etkin olarak katılmışlardır (Mouffe açısından özellikle ikinci dalga feminizm önemlidir).Eserleri
Türkçeye Çevrilenler

(Ernesto Laclau ile) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 1985
(Hegemonya ve Sosyalist Strateji & Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim yay. 2008)
The Return of the Political. 1993 (Siyasetin Dönüşü, Epos yay. 2010)
(ed.) Deconstruction and Pragmatism. 1996 (Yapıbozum ve Pragmatizm, Sarmal yay. 1998)
The Democratic Paradox. 2000 (Demokratik Paradoks, Epos yay. 2009)
On the Political. 2005 (Siyasal Üzerine, İletişim yay. 2010)

Diğerleri

(ed.) Gramsci and Marxist Theory. 1979
(ed.) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. 1992
Le politique et ses enjeux. Pour une démocratie plurielle. 1994
(ed.) The Challenge of Carl Schmitt. 1999
(ed.) Feministische Perspektiven. 2001
(ed.) The legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction. 2001
Hegemony, Radical Democracy, and the Political. 2013
Agonistics: Thinking The World Politically. 2013

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Mouffe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

three × two =